top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJanneke Oosten

Wurden fan Timo

Bijgewerkt op: 30 dec. 2020

Afgelopen zomer werd ik benaderd door Tialda Hoogeveen. Zij was bezig met een boek in het Fries over rouw bij jongeren. Ze vroeg of ik haar, als verlies- en rouwbegeleider, wilde adviseren bij het schrijven.

Samen hebben we verkend hoe rouw zich kan uiten, hoe verschillend leden binnen een gezin kunnen rouwen en hoe dat de onderlinge verhoudingen kan bepalen.

Tialda heeft vervolgens een mooi boek 'Wurden fan Timo' geschreven. Hierin zoekt Nanne haar weg nadat haar broer Timo overlijdt door een verkeersongeluk. Ze zoekt haar weg in relatie tot haar ouders, vrienden, school en muziek. Timo speelt een bijzondere rol in deze zoektocht. Een vertederend boek dat ook het ongemak rondom rouw niet schuwt. Juist door het ongemak te laten zien, kan het jongeren helpen om inzicht te krijgen in rouw en om te beseffen hoe normaal rouw eigenlijk is.


Het boek is geschreven voor LêsNo, een leesbevorderingsproject voor jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.


53 weergaven0 opmerkingen
bottom of page